Tillgängliga ATC

Frågan har dykt upp om jag har tillgängliga ATC kort och visst har jag det. Ser du något i bloggen som du gillar får du gärna maila och fråga om just det kortet finns kvar eller vilka andra som är tillgängliga.

 

 

Maila mig på julen@gladers.net